Kvalitet

Dekonta d.o.o. je sertifikovana po međunarodnim standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 i ISO 27001, čime se našim klijentima garantuje usluga najvišeg kvaliteta.

Upravljanje kvalitetom našlo je svoju punu primenu u svim segmentima upravljanja projektima: ključni indikatori poslovanja konstantno se prate i preispituju, dajući osnovu za unapređenje svih naših procesa, a samim tim i nivoa kvaliteta pružene usluge.

Primenom procesnog modela, kao i menadžment principa sistema kvaliteta datih u standardu ISO 9001, Dekonta d.o.o. je osigurala ispunjenje najvažnijeg zahteva standarda, a to je zadovoljstvo klijenta.

Politika kvaliteta

Dekonta d.o.o. je lider na tržištu Srbije u oblasti konsaltinga i inženjeringa zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu.

Kroz usaglašavanje sa zahtevima standarda i stalna unapređenja stekli smo status stabilnog i pouzdanog poslovnog partnera, koji u svakom poslovnom poduhvatu vidi priliku da prevaziđe očekivanja svojih klijenata, istovremeno štiteći interese svojih osnivača i zaposlenih.

Generalni direktor
Aleksandar Ložajić

Integrisana rešenja u zaštiti životne sredine