Auditing životne sredine

Cilj audita (procene stanja) životne sredine je da se na osnovu postojeće dokumentacije, intervjua i obilaska lokacije utvrdi stanje medija životne sredine (voda, zemljište i vazduh), proceni uticaj aktivnosti na lokaciji na okolinu i proveri usklađenost procesa i aktivnosti sa domaćim i evropskim propisima u oblasti zaštite životne sredine i najboljim dostupnim tehnologijama.

Na osnovu pribavljenih podataka se predlažu mere za smanjenje uticaja na životnu sredinu i daje se predlog daljih istraživanja ukoliko se ustanovi da su neophodna. Takođe se vrši procena troškova predloženih mera i istraživanja.

U sledećem koraku se izvode istražni radovi na predmetnim lokacijama. Istraživanjima se definiše postojanje zagađenosti zemljišta i podzemnih voda, vrsta zagađenja i njegovo prostiranje u planu i profilu. Na osnovu rezultata istraživanja daje se predlog adekvatnih mera remedijacije sa procenom troškova njihovog sprovođenja.

Primenom remedijacionih mera se umanjuju posledice zagađenja zemljišta i podzemnih voda, smanjenjem koncentracija zagađujućih materija do zakonom  propisanih vrednosti ili vrednosti koje neće bitno uticati na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Auditing životne sredine se  vrši za razne potrebe, kao što su promene vlasništva nad preduzećima i nepokretnostima, obezbeđivanje finansiranja projekata, kao i definisanja odgovornosti za štetu nanetu životnoj sredini.

Naši klijenti na polju auditinga su multinacionalne kompanije i investitori iz sektora industrije, međunarodne finansijske institucije, investicioni fondovi, banke i vladine agencije. Preduzeće Dekonta d.o.o. je realizovalo preko 150 audita širom regiona Centralne i Istočne Evrope za postrojenja i objekte u okviru brojnih industrijskih grana: građevinarstva, poljoprivrede, rudarstva, energetike, naftne, petrohemijske, metaloprerađivačke, prehrambene, hemijske, drvne, automobilske i drugih grana industrije. Detaljnu listu referenci možete preuzeti ovde

Integrisana rešenja u zaštiti životne sredine