Biofilteri za tretman vazduha

Dekonta pruža kompleksan spektar usluga vezanih za instalaciju biofiltera za različitu industrijsku primenu: merenja na lokaciji, pilot testiranje, projektovanje, proizvodnja, sistem „ključ u ruke“, kao i održavanje i rad biofiltera. Biofilteri se mogu koristiti za uklanjanje širokog spektra organskih, kao i nekih neorganskih zagađujućih materija iz vazduha, a takođe njima se vrši i uklanjanje neprijatnih mirisa.

Radni parametri

  • Protok vazduha 100-100.000 m3/h
  • Temperatura vazduha 15-35°C
  • Relativna vlažnost vazduha 60-90%
  • pH 6-8

 

Prednosti

 • Niski troškovi ulaganja u odnosu na ostalu opremu za kontrolu zagađenja vazduha
 • Niski operativni troškovi
 • Lako upravljanje
 • Veoma visoka efikasnost u uklanjanju neprijatnih mirisa i organskih isparljivih jedinjenja (VOC)
 • Efikasnost za uklanjanje širokog spektra isparljivih organskih i neorganskih jedinjenja, kao i neprijatnih mirisa
 • Ekološki proizvod

Oblast primene

 • Boje i sintetičke smole
 • Proizvodnja plastike
 • Proizvodnja boja i lakova
 • Hemijska i farmaceutska industrija
 • Tretman otpada i otpadnih voda
 • Prerada poljoprivrednih proizvoda i hrane
 • Klanice
 • Remedijacija zemljišta i podzemnih voda
 • Uklanjanje neprijatnih mirisa

DEKONTA pruža sledeće usluge:

 • Merenje emisija vazduha i preliminarna procena primene biofiltera
 • Pilot testiranje biofiltracije u proizvodnom pogonu klijenta
 • Projektovanje biofiltera i ishodovanje dozvole
 • Proizvodnja, dostavljanje i instalacija biofiltera i prateće opreme
 • Sistem „ključ u ruke“
 • Monitoring i održavanje biofiltera
 • Dostavljanje medijuma/supstrata potrebnih za biofiltere
 • Rad biofiltera na lokaciji klijenta

 

Istraživanje i razvoj

Osnovni razlog za istraživanje je dalji razvoj, a posebno projektovanje tehnologije biofiltera za upotrebu u uklanjanju isparljivog organskog jedinjenja (VOC) i gasova koji sadrže neprijatne mirise. Studije koje su sprovedene u okviru nekoliko istraživačkih projekata proširuju prethodna istraživanja izvršena u našoj laboratoriji i obuhvataju podatke iz nekoliko velikih biofiltera.  Ovim postižemo potvrdu da li projektni parametri i jednačine razvijeni u laboratorijskim reaktorima mogu opisati uslove koji postoje u „realnom svetu“. Tako će rezultati ovih projekata  integrisati  podatke iz laboratorije, dimenzije pilot i realnog postrojenja ; izoštriti odnose procesa potrebnih za projektovanje i dati efikasniji projekat za biofiltere koji će omogućiti industriji da ispune zahteve kontrole emisije u vazduh.

Biofiltracija

Zahvaljujući tehnološkim unapređenjima i niskim operativnim troškovima, biofiltracija se koristi sve više kao metod prečišćavanja vazduha. Ova tehnologija se koristi naročito za prečišćavanje vazduha koji sadrži isparljive organske i neorganske zagađujuće materije, uključujući jedinjenja koja izazivaju neprijatne mirise.

Biofiltracija je visoko efikasna tehnologija za kontrolu zagađenja vazduha u kojoj isparljive organske i neorganske zagađujuće materije prolaze kroz porozni materijal. Ove zagađujuće materije se adsorbuju na površini materijala, a zatim ih razgrađuju mikroorganizmi. Sa tačke gledišta zaštite životne sredine, biofiltracija je čista tehnologija koja ne stvara sporedne proizvode, kao što su NOx. Ova tehnologija je takođe povoljna zbog rada na sobnoj temperaturi i atmosferskom pritisku i ne zahteva velike investicije i operativne troškove.

Proizvodi biofiltracije

 • CO2
 • H2O
 • Biomasa
 • Druge netoksične supstance
 • Organska zagađujuća materija + O2  CO2 + H2O + nova biomasa

Biofilteri

Punjenje biofiltera

Zagađena struja vazduha se navlaži pre nego što se uvede u biofilter. Zagađujuće materije dolaze u kontakt sa filterskim materijalom odakle se prevodi iz gasovite u tečnu fazu. Tečna faza je predstavljena tankim biološkim filmom koji prekriva svaku česticu materijala. Bakterijski sojevi, koji su prisutni u filmu proizvode enzime koji podstiču hemijsku razgradnju (oksidaciju) zagađujućih materija koje se nalaze u tretiranom vazduhu na ugljen dioksid i vodu.

Kapajući biofilteri

Nasuprot biofiltera u kojima se koristi prirodni bioaktivni materijal, u kapajućim biofilterima se koristi sintetički materijal koji je inokulisan sa aktivnim bakterijama, što rezultira biofilmovima vezanim za površinu. Ovi biofilmovi moraju se vlažiti kako bi se održavala bioaktivnost. Vazduh koji struji kroz kapajuće biofiltere povlači vlagu sa biofilmova. Mora se održavati kapajući/cureći tok tečnih nutrijenata kako bi se obezbedili nutrijenti i voda aktivnim bakterijama u biofilmu.

 

Integrisana rešenja u zaštiti životne sredine