Dekonta stekla status Kvalifikovanog Izvođača sa aspekta HSE

Dekonta je 16.10.2015. godine stekla status ’Kvalifikovani Izvođač sa aspekta HSE’ za izvođenje aktivnosti/poslova u oblasti zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada. Ovaj status će imati sledeće 3 godine, nakon čega se isti obnavlja.